Gizlilik politikası

iskansizmahal.com, sosyalbilimler.org sponsorluğunda yayın yapan bir podcast programının web sitesidir.

iskansizmahal.com olarak; dinleyicilerimiz, okurlarımız, takipçilerimiz ve abonelerimiz dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin yasal mevzuat ve özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin hak ihlaline uğramamaları ve bilgilendirilmeleri temel prensibimizdir. Söz konusu kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla iskansizmahal.com tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; dinleyicilerimize, okurlarımıza, takipçilerimize, abonelerimize, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden tüm bireylere ait tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri iskansizmahal.com tarafından belirlenen kural ve prensiplere göre gerçekleştirilmektedir.

iskansizmahal.com tarafından kişisel veriler, iskansizmahal.com’un, dinleyici, takipçi, okur ve abone profillerinin belirlenmesi, bu kişilere daha iyi ve verimli, doğru hedefe yönelik hizmet verme, web sitenin ürünlerinin tanıtımının yapılması ve ulaşılan kişi sayısını arttırma amacıyla işlenmektedir.

iskansizmahal.com tarafından kişisel veriler, bünyesinde yayın yaptığı sosyalbilimler.org ve markalarına, iskansizmahal.com’un verileri işleme amacıyla aynı amaç kapsamında aktarılabilir.

Kişisel veriler, tarafınızca verilerin paylaşılmasından önce tarafınızdan alınan, verilen işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin açık onay kapsamında işlenmekte olup iskansizmahal.com tarafından elde edilen verilerin tamamı gizli tutulmakta, ifşa edilmemektedir. Elde edilen kişisel veriler  ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Bu veriler ancak tarafınızca değiştirilebilir nitelikte olup hiçbir üçüncü kişinin verilere ulaşması ve değiştirmesi teknik anlamda mümkün değildir.

KKVK madde 11 uyarınca tarafınızca yapılacak yazılı talep doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiyse bu işlemlere ilişkin teknik ve hukuki bilginin tarafınıza iletilmesi, kişisel verilerinizin işlenme amacının öğrenilmesi ve verilerin bu amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi aktarılması, şayet aktarıldıysa kişisel verilerinizin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü gerçek ve tüzel kişilerinin bilgilerinin paylaşılması,  kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bu eksiklik veya yanlışlığın giderilmesini talep etme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerdeki eksikliklerin/yanlışlıkların giderilmesini veya verilerin silinmesini/yok edilmesini verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişiden talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine ortaya çıkabilecek bir sonuca itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle doğacak zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsinizdir. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için veri sorumlusu iskansizmahal.com’un medya@iskansizmahal.com elektronik posta adresine elektronik posta göndererek taleplerinizi iletebilirsiniz.

Scroll Up